Belajar Bahasa Thailand Sehari hari, Kosakata dan Percakapan

bahasa thailand sehari hari

Kursus Bahasa Thailand – Bahasa Thailand mungkin sudah sangat familiar untuk masyarakat Indonesia. Sebab ada banyak film Thailand maupun lagu yang populer di Indonesia. Nah kalau untuk belajar bahasa Thailand, bisa banget memulainya dengan belajar bahasa Thailand sehari hari. Berikut Lister rangkumkan untuk kamu untuk referensi belajar. 

Bahasa Thailand sehari hari 

Di ulasan ini kita akan mempelajari bahasa Thailand yang banyak digunakan sehari hari untuk percakapan. Mulai dari kosakata bahasa Thailand untuk perbincangan sehari-hari dengan keluarga, pasangan, teman dan juga contoh percakapannya. 

Sapaan bahasa Thailand 

 1. Selamat pagi : สวัสดีตอนเช้า (Sawadee ton chao)
 2. Selamat siang : สวัสดีตอนกลางวัน (Sawasdee ton klang wan)
 3. Selamat malam : สวัสดีตอนเย็น (Sawasdee ton yen)
 4. Halo : สวัสดี (Sawasdee)
 5. Apa kabar? : คุณเป็นอย่างไร (Khun bpen yàang rai)
 6. Halo teman-teman : สวัสดีทุกคน (Sawasdee took kon)
 7. Sudah lama tidak bertemu : นานแล้วที่ไม่ได้เจอ (Naan láeo tee mâi dâi jur)

Nama hari dalam bahasa Thailand 

 1. Senin : วันจันทร์ (Wan Jan)
 2. Selasa : วันอังคาร (Wan Ang-khan)
 3. Rabu : วันพุธ (Wan Phut)
 4. Kamis : วันพฤหัสบดี (Wan Phra-hut-sa-bo-dee)
 5. Jumat : วันศุกร์ (Wan Suk)
 6. Sabtu : วันเสาร์ (Wan Sao)
 7. Minggu : วันอาทิตย์ (Wan Aa-ti-t)

Waktu dalam bahasa Thailand 

 1. Sekarang : ตอนนี้ (Ton nee)
 2. Besok : พรุ่งนี้ (Prung nee)
 3. Lusa : มะรืนนี้ (Ma-ruen nee)
 4. Kemarin : เมื่อวาน (Meua wan)
 5. Minggu : สัปดาห์ (Sap-da-wi)
 6. Bulan : เดือน (Deuan)
 7. Tahun : ปี (Bpee)

baca juga : Cara Menulis dan Membaca Abjad Thailand untuk Pemula

Kosakata bahasa Thailand sehari hari dalam keluarga 

 1. Ayah : พ่อ (Phǒr)
 2. Ibu : แม่ (Mǎe)
 3. Kakak : พี่ (Pî)
 4. Adik : น้อง (Ńxng)
 5. Nenek : ย่า (Yâ)
 6. Kakek : ตา (Dtaa)
 7. Berangkat sekolah : ไปโรงเรียน (Bpai roong-rian)
 8. Menonton televisi : ดูทีวี (Dū thīwī)
 9. Memasak : ทำอาหาร (Tam āhǎan)
 10. Tidur : นอน (N̂xwn)
 11. Mandi : อาบน้ำ (Āb ńám)
 12. Makan : กิน (Gin)
 13. Sudahkah kamu makan? : คุณกินข้าวหรือยัง (Khun gin khâo r̂eụ̄x yang)
 14. Dimana ayah pergi? : พ่อไปไหน (Phǒr bpai nǎi)
 15. Ibu masak apa hari ini? แม่ทำอาหารอะไรวันนี้ (Mǎe tam āhǎan à-rai wan-níi)

Kosakata bahasa Thailand sehari hari bersama pasangan 

 1. Sayang : ที่รัก (Thîi rák)
 2. Aku cinta kamu : ฉันรักคุณ (Chan rak khun)
 3. Suami : สามี (S̄āmī)
 4. Istri : ภรรยา (Phrá-yā)
 5. Pernikahan : การแต่งงาน (Kār tæ̀ng ngān)
 6. Makan malam : อาหารเย็น (Āhǎan yěn)
 7. Dating / kencan : นัดหยุด (Nát yúd)
 8. Anniversary : วันครบรอบ (Wan krôp r̂xb)
 9. Pacar : แฟน (Fæn)

Kosakata Thailand sehari hari untuk pekerjaan

 1. Hari kerja : วันทำงาน (Wan tam-ngāan)
 2. Kantor : สำนักงาน (S̄ảnak ngān)
 3. Karyawan : พนักงาน (Phạnạk ngān)
 4. Jam kerja : ชั่วโมงทำงาน (Chụa mohng tam-ngāan)
 5. Atasan : หัวหน้า (H̄ạw h̄nā)
 6. Deadline : กำหนดการ (Kạmn̂xd kạn)

Masih banyak kosakata bahasa Thailand sehari hari yang perlu dipelajari untuk percakapan dan interaksi sehari-hari. 

Umumnya kamu perlu belajar banyak tentang kosakata sosial sehari-hari seperti sapaan, jika kamu pelajar perlu banyak menguasai kosakata pendidikan begitu juga ketika kamu bekerja di Thailand. 

Mempelajari bahasa Thailand memang perlu waktu lama karena huruf abjad Thailand berbeda dengan bahasa Indonesia dan Inggris. Juga ada nada kalimat yang digunakan secara utama untuk percakapan bahasa Thailand. 

Artikel lainya : 10 Ungkapan Terimakasih Bahasa Thailand, Menarik Banget!

Percakapan bahasa Thailand sehari hari 

Berikut adalah beberapa contoh percakapan bahasa Thailand sehari hari yang bisa digunakan untuk belajar bahasa Thai. 

1. Percakapan berkenalan 

Ani : สวัสดีครับ/ค่ะ, ผม/ดิฉัน สามารถทราบชื่อของคุณได้ไหม? 

Sawasdee krab/kha, phǒm/dichạn̒ s̄āmạrạb thrāb chêū c̄hụ̂ụ̄ xū̂ḥm̂? (Halo, bolehkah aku tahu nama kamu?)

John : ผมชื่อจอห์น, คุณ呢

Phǒm chêū John, khun nī? (Nama saya John, kalau kamu?)

Ani : ดิฉันชื่ออาณี. คุณเป็นนักศึกษาไหม

(Dichạn̒ chêū Ani. Khun bpen nák s̄ụks̄̒ā hảm)? Nama saya Ani. Apakah kamu mahasiswa? 

John : ใช่, ผม/ดิฉัน เป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

(Châi, phǒm/dichạn̒ bpen nák s̄ụks̄̒ā thī̀ m’hā wíttayālai krungthep) Iya saya mahasiswa di Universitas Bangkok

Ani : โอเค, ยินดีที่ได้พบคุณจอห์น 

(Okh, yindi t̂hī̀ dị̂ phóp khun John) Okay, senang bertemu denganmu John!

John : โอเค อาณี, หวังว่าจะได้พบกันอีกครั้ง 

(Okh Ani, wǎngwâa c̄hạ dị̂ phóp kan īk khráng) Okay Ani, semoga bisa bertemu lagi

2. Percakapan dengan teman 

Ani : สวัสดี จอห์น, มาเจอกันในวันจันทร์สัปดาห์หน้า (Sawasdee John, maa jer gan nai wan Jan ton sap da wi nā)

Hai John, yuk ketemu di hari Senin minggu depan

John : อ๊ะ โทษ อาณี, ผม/ดิฉัน ไม่สามารถได้หากวันจันทร์  (A s̄̂x, thṭhxe ‘ānī, phǒm/dichạn̒ mā s̄ā mā thị dị̂ h̄āk wan Jan ton)

Ah sory Ani, aku tidak bisa jika hari Senin 

Ani : ยังไงถ้าวันอาทิตย์เย็นล่ะ  (Yang-ngai thâa wan ā-thít-y̒ēn lạ)?

Bagaimana jika hari Minggu sore? 

John : โอเค, ที่ไหน? และกับใคร? (K̄ĥx tklng xyū̀ thī̀h̄ịn? Læa kạb khır?)

okay, dimana? Dan dengan siapa saja? 

Ani : ยังไงถ้าที่ร้านอาหารที่เมื่อวาน? ผม/ดิฉัน จะเชิญเพื่อนๆ นั้นไป  (Yang-ngai thâa thī̀ r̂ān āh̄ān thī̀ meụ̄̀a wan? Phǒm/dichạn̒ cæ chœn peụ̄̀n phụ̄̂ēn-ēn nán bpai)

Bagaimana jika di resto yang kemarin? Aku akan ajak teman-teman nantinya

John : โอเค, เจอกันพรุ่งนี้นะ! (Okh, jer gan phrung nī nạ)

okay, kita ketemu lagi besok yaaa! 

3. Percakapan perkuliahan 

Ani : John, sudahkah kamu mengerjakan tugas dari dosen? 

(John, khun tam kan bān thī ācār s̄ảng mā lẽw r̂eụ̄x yạng)?

John : Apakah ada tugas? Aku belum mengerjakannya

(Mī kan bān r̂eụ̄x pl̀ā? Phǒm/dichạn̒ yang mâi dâi tam)

มีการบ้านหรือเปล่า? ผม/ดิฉัน ยังไม่ได้ทำ

Ani : Ya Tuhan John! Tugasnya hari ini dikumpulkan! 

(Khrao-phrachao John! Kan bān t̂xng s̀xng wan nī)

คราวพระเจ้า จอห์น! การบ้านต้องส่งวันนี้! 

John : Ya Tuhan! Bolehkah aku lihat punyamu Ani? 

(Khrao-phrachao! Phǒm/dichạn̒ s̄ā mā t̄hū k̄hxng khun dị̂ m̂ ānī)

คราวพระเจ้า! ผม/ดิฉัน สามารถดูของคุณได้ไหม อาณี

Ani : Mari kita kerjakan bersama saja hari ini

(Thè xa mā tham dūi kan wan nī thè)

เถอะมาทำด้วยกันวันนี้เถอะ 

4. Percakapan bahasa Thailand sehari hari di pekerjaan

 Ani : สวัสดี จอห์น, อย่าลืมมีตติ้งที่ชั้นบนนะ  Sawasdee John, yàa lụm mī-dt-tîng thī̀ chán bŏn nạ

Hai John jangan lupa nanti meeting di lantai atas ya! 

John : โอเค อาณี, ดี  (Okh Ani, dī)

okay Ani, baik. 

Ani : อย่าลืมทานอาหารก่อนนะ จอห์น (Yàa lụm thān āhǎan k̀xnx nạ John) 

jangan lupa makan siang dulu John! 

John : โอเค อาณี  (Okh Ani)

Okay Ani. 

Jadi itulah contoh percakapan bahasa Thailand sehari hari yang bisa dipelajari baik dari bidang pekerjaan, pendidikan maupun bercakapn dengan teman. Lebih maksimal jika kamu mempelajari kosakata nya sehingga merangkai kalimat akan lebih mudah!

Belajar bahasa Thailand sehari hari bersama Lister

Ingin menguasai bahasa Thailand dari kosakata sampai praktik penggunannya? Kamu bisa gabung belajar bahasa Thailand bersama Lister di Kursus bahasa Thailand!

Kamu dapat memilih jumlah kelas sendiri, bahkan tutor dan kelas pengganti. Selain itu, dapatkan Garansi Skor untuk kelas tertentu.

Lister juga menyediakan program bahasa asing khusus korporasi dan instansi dengan berbagai penawaran kelas dan biaya sesuai pengajaran dan fasilitas yang diberikan. Kelas English for Company bisa menjadi salah satu pilihannya. 
Gunakan kode promo BLOGLISTER10 untuk mendapatkan diskon 10 persen, minimal pembelian kelas seharga satu jutaan (maksimal diskon Rp500 ribu). Daftar sekarang melalui WhatsApp!

Sumber gambar : tawatchai07 di Freepict

Share:

Sekar Arum Kinanti
Sekar Arum Kinanti
Do my best now. Full time learner. Focus on writing and digital marketing.

Social Media

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.
Next On

Related Posts

"Langkah Terakhir untuk Klaim Kode Promo 40% dari Lister"

Isikan data diri kamu di sini.